Stichting B-wise

Stichting B-wise is in 2007 opgericht door de volgende huisartsen:


  
  
Erik Baart
Nol Bollongino
Leo Boom
Hilversum
Hilversum
Amersfoort


De stichting heeft als doel het organiseren van een jaarlijkse geaccrediteerde nascholing voor huisartsen.

Sinds 1995 hebben wij op regionaal niveau samen met Marloes van Heist ervaring met de organisatie van verschillende succesvolle nascholingen, zoals de Vlielandcursus. Middels de Stichting B-wise willen we deze nascholing voor meer huisartsen toegankelijk maken.


Adres:
Stichting B-wise
Hobbemalaan 12
1213 EZ HILVERSUM